Selv med regelmessig vedlikehold når heiser og rulletrapper etterhvert slutten av sin brukstid. Med hundretusener av starter og stopp pr. år må heisen/ruletrappen skiftes ut eller gjennomgå en trinnvis eller full modernisering. StarLift sine ansatte har lang erfaring med å vurdere/tilby full utskifting av eksisterende anlegg.

Vi har over 25 års erfaring i heisbransjen. Denne erfaringen kommer godt med i de fleste tilfeller hvor modernisering av eksisterende heis/rulletrapp er det beste alternativet.

Foruten stor slitasje på heis/rulletrapp, skaper også ny lovgivning nye krav til sikkerhet og tilgjengelighet.

Hvorfor modernisere eller totalutskifting?

  • Forbedre sikkerheten
  • Ny lovgivning skaper nye krav til sikkerhet og tilgjengelighet
  • Forlenge heisene levetid ved modernisering
  • Høy pålitelighet
  • Redusert energiforbruk og dermed lavere kostnader.
  • Høyere pasasjerkomfort
  • Moderne stoldesign
  • Færre utkall og reparasjoner og dermed lavere kostnader over tid
  • Verdiøkning av eiendommen og fornøyde leietagere